Spacer Company

Verkoop condities

Algemene verkoopcondities in het kort:

Bemonstering

Monsterzendingen zijn gratis, maximaal 2 stuks artikel per aanvraag.
Daarboven prijs op aanvraag.
Kwaliteit
Afwijkende kwaliteitseisen zoals toleratie, kleur of materiaal of materiaal kunnen schriftelijk worden overeengekomen.
Bestellen Onder vermelding van uw orderreferentie en inkoopnaam.
Voor de snelste verwerking bestal per fax of mail.
Orderkosten Order beneden 35,-- Euro (excl. B.T.W.) netto worden administratie- en
verwerkingskosten á 5,-- Euro in rekening gebracht.
Levering Alle prijzen voor levering af magazijn Tilburg.
Tegen posttarief NL Post.
Betaling Strikt 15 dagen, bij levering op rekening.
Incidentele orders worden onder rembours geleverd.
Reclames Klachten over leveranties e.d. worden alleen in behandeling genomen
indien binnen 8 dagen na levering is gereclameerd.

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de algemene verkoop- en leverings
voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Tilburg ondernummer. 2633